Skip to main content

Nieuwsbericht

By 21 november 2017januari 9th, 2023Nieuws

Beste mensen,
Wij hadden tot nog toe nog steeds geen nieuws op de pagina van deze site geplaatst. Toen deze website zo goed als klaar was, werd één van onze twee lieve kleinzonen , ongeneeslijk ziek. Hij is op 28 juni 2017 overleden!
Onderwijl waren we met allerlei zaken bezig, eenmaal in beweging gezet, zo goed mogelijk verder gegaan. Het betreft volgende werkzaamheden:

 • de 4000 meter singelaanplant om de 60 hectare landbouwgrond deel uitmakend van het noordelijk gelegen gedeelte van het landgoed te omzomen. Dit grenst aan het natuurgebied Varsenerveld
 • het aanbrengen van een 3 meter brede kruidenrand/wilde bloemenrand langs deze pas aangeplante singels
 • het aanleggen van een nieuw wandelpad langs de oostkant van het zuidelijk gedeelte van het landgoed. Het ligt in de bedoeling hier een laan van bomen aan te planten, een soort van verder bouwen aan ons waardevolle cultuurlandschap
 • er zijn drie verspreid liggende percelen met 44 soorten ‘wilde bloemen’ ingezaaid
 • in samenwerking met leerlingen van de school voor praktijkonderwijs ‘De Maat’ in Ommen en onder begeleiding van vrijwilligers van Landschap Overijssel is er een pas geplante laan ‘vrijgezet’ van opgaande beplanting en is een ca 10 meter breed pad begroeit met heide en bosbessen ontdaan van boomopslag
 • een ander pad met ca. 10 jeneverbes struiken/bomen hebben meer ruimte gekregen zodat de wind er omheen kan waaien
 • er zijn zeven presentaties en grotere rondleidingen geweest voor in totaal ca. 200 mensen
 • het op ambachtelijke wijze gemaakte smeedijzeren hekwerk is geplaatst en het logo van het landgoed is op de pilaren gemonteerd
 • er was opdracht gegeven voor het maken van een vlag, de plaatsing ervan is ‘geparkeerd’
 • aan het kleinschalige museum ‘paard getrokken en hand gedreven’ is verder gewerkt
  maar nog niet klaar
 • het boek ‘Landgoed Den Woesten Heide’ Deel 1 ‘Landschap en natuur van een nieuw landgoed in Varsen’ is klaar
 • het boek Landgoed Den Woesten Heide deel 2 ‘Geschiedenis van de woeste gronden en haar bewoners’ is in derde proefdrukfase. Het gaat hierbij over de drie bewoningen waarvan de gronden nu geheel of gedeeltelijk deel uitmaken van het landgoed
 • Het boek ‘Varsen vroeger en nu” wordt aan gewerkt. Dit is een meerjaren project en gaat naar schatting over ca. 90 bewoningen

Eind vorig jaar is onze nieuwe boerderij gereedgekomen, met op de deel een ontvangstruimte voor bezoekers. Het bijzondere is het originele bintwerk. Het is de bedoeling dat het de sfeer uitademt van de vroegere jachtruimte, waar een tijdlang alleen de ‘landheer’ mocht komen.
Daar we ook het akkerbouwbedrijf voortzetten kunnen hier in principe ook machines en werktuigen in.
De schuur ernaast heeft eveneens origineel bintwerk en is voorzien van douglas dakbeschot. Hierin bevindt zich de werkplaats voor houtbewerking en is tevens het kleinschalige landbouwmuseum gevestigd.
In de hooibergschuur wordt de trekker en shovel geparkeerd. Deze is ook geschikt voor het geven van exposities.
Begin december 2016 zijn ook de eikenlaan bomen geplant en in maart is een nieuwe boomgaard aangelegd met daarin hoogstamfruitbomen en een tamme kastanje.

play-sharp-fill