Skip to main content
 

den woesten heide

landgoed

 

den woesten heide

Bezoek ons prachtige landgoed

Heeft u interesse, neem contact OP MEt Ons

Landgoed Den Woesten Heide

 Landgoed Den Woesten Heide ligt in de voormalige marke van Varsen (ook: markte Verssen) in de gemeente Ommen. Het ligt ten noorden van de oude Hessenweg, in het gebied dat eeuwenlang woest lag en waar heel lang geen mensen woonden. Het noordelijk deel van het landgoed beslaat een deel van het Bovenveld of het Veen (het deel wat ten zuiden van de Witte Haar ligt), dat al in 1826 aan de erfgenamen van de marke toegedeeld werd. Dit deel is merendeels ontgonnen tussen 1935 en 1940 en is nu overwegend grasland met beplanting eromheen. Het zuidelijk deel van het landgoed ligt in de Vlierbelten, dat is het westelijk blok van het Voorveld of Onderveld, het gebied dat buiten de verdeling van 1826 bleef en pas in 1847 verdeeld werd. De scheiding tussen deze twee delen is de oude administratieve lijn tussen Bovenveld en Voorveld (of Onderveld), nu de Dwarsdijk genoemd. Het landgoed Den Woeste Heide is daardoor een doorsnee van de woeste gronden van Varsen. Naast wat herders met hun schapen, woonde er tot ongeveer 1780  niemand in het veld. In het zuidelijk deel van het landgoed, op het nieuwe erf van de familie Van der Heide (Oude Woestendijk 1), vestigde zich de eerste bewoner, een koter (kleine landloze boer).
Ongeveer 10 jaar later vestigde zich een tweede koters (landloze)  familie. Zij moesten in Varsen van de erfboerderij af. Predikant ds. Chevallerau vraagt in 1790 aan de gewaerden (eigenaren) een plek aan te wijzen waarop zij een huisje kunnen bouwen. Ze mogen een akkertje bewerken, jaarlijks twee roeden turf graven uit het ‘Versener(veld) en ze krijgen de verplichting toezicht te houden op het ‘Versenerveld’. Er werd nog wel eens turf gestolen en de Woestendijk, het eeuwenoude pad (nog bestaand) van de buurtschap Varsen naar de woeste gronden, loopt westelijk van deze ‘keuterij’. Het boerenplaatsje wordt hierna dan ook Veldman (toezicht) genoemd. Rond 1812 neemt deze familie ook de naam Veldman aan.  Tot zover een deel uit het boek Landgoed “Den Woesten Heide”
De Oude Woestendijk dooradert voor een deel het landgoed van de Hessenweg West tot aan de Dwarsdijk. De website wil u kennis laten maken met natuur, landschap, moderne precisie- en zorg landbouw, cultureel erfgoed en de beleving ervan. U kunt er een natuurhuisje huren, ook kunt u er  op aanvraag excursies en rondleidingen krijgen. Ontdek de mogelijkheden die Den Woesten Heide biedt en deel uw kennis over de al deze thema’s. Maak gerust een afspraak ons te bezoeken.
  • Cultuur

  • Landschap

  • Landbouw

  • Recreatie

Den Woesten Heide heeft een akkerbouwtak, doet aan bos en natuurbeheer, heeft een ontvangstruimte, een kleinschalig landbouwmuseum, geeft rondleidingen over het landgoed en presentaties over natuur, landbouw en de cultuurhistorie van het gebied. Het biedt u tevens de gelegenheid een expositie te geven in een oude stijl opgetrokken nieuwe hooiberg.

Deelnemers, die vertellen hoe zij werken:

De Velshoeve is een modern melkveebedrijf, pacht deel grond van ”Den WoestenHeide”. Het bedrijf ligt op de “Withaar” in de vroegere Varsener Markegronden en is zo ingericht dat in het weideseizoen, het vee buiten kan weiden.Vanuit hun ontvangstruimte kan het melken worden bezichtigd. Zonnepanelen zorgen voor eigen energievoorziening! Weidegang en goed graslandbeheer hebben hoge prioriteit.

Familie Noordegegraaf, heeft een vleesveebedrijf, vanaf 1994 zijn ze gaan pionieren met het weiden van hun koeien op de dichtgegroeide laatste restjes heide in Varsenerveld, (vroegere Varsener Markegronden) Het leidde tot bijzondere resultaten, allerlei zeldzame planten kwamen terug. Betrokkenheid is er vanwege het opgestelde beheerplan en als noaber.

Deelnemers landgoed Den Woesten Heide

DEN WOESTENHEIDE

DE VELSHOEVE

HET VERSENERVELD

NINGBERSVEN

ACTIVITEITEN

Energieopwekking, akkerbouw, bos en (agrarisch) natuurbeheer

Rondleidingen door het landgoed

Ontvangstruimte en presentaties

Kleinschalig landbouw museum

Verhuur natuurhuisje

Met veel dank aan:
Dook van Gils, Fotografie: veel recente buitenfoto’s;  Aannemingsbedrijf Exel Lemele Bouw: bijna alle gebouwen; Installatiebedrijf Tijhaar Vilsteren: alle installaties en energieopwekking; Hovenier Arjan van de Veen: tuinaanleg; Bosbedrijf Noest: laanbeplanting en singelaanplant; Architect Zeinstra en van Dijk, Kampen: Architectuur; Hooibergschuur: Rik Overes Timmerwerk; Rietdekkersbedrijf De Jonge; Frank Boertjes, hooibergroeden; afbouw Aannemingsbedrijf Exel Bouw Lemele;  Gemeente Ommen: verbinding mogelijk maken zuidelijk deel met het noordelijk deel van het landgoed; Provincie Overijssel: beoordelen status Landgoed; Ministerie van Economische zaken: Status toekenning; meedenken: Louis van Vilsteren en Thea Dijkema; Wildbeheereenheid Noordervechtlanden: Giel Ningbers en Evert Jan van der Pol; Ecologie en Historie: Cees Zoon; Bijdrage Landbouwmuseum: Henk Schuurhuis.

HISTORIE

In 2016 is het varkensbedrijf “Heidehoeve” verkocht. Niet mee verkocht is de geschiedenis op Dwarsdijk 5. De singels en laanbomen waarmee het bedrijf is omgeven zijn eveneens niet mee verkocht en behoren bij het landgoed. Onderstaand  een impressie van bijzondere momenten van de laatste 60 jaar (komt nog) en enkele beelden zoals ze vanaf 2004 op de site hebben gestaan.